Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-038
Značka schváleného typu TSQ 142/93-038
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 02.09.1993
Názov meradla Jednovtokový vodomer na teplú vodu firmy Maddalena
Typ meradla CD 92 TAR
Žiadateľ Poly-Jurex spol. s r.o., SR
Výrobca Maddalena S.r.l., Taliansko
Platnosť dokumentu 31.12.2003
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk