Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/321/96-009
Značka schváleného typu TSQ 321/96-009
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 29.04.1996
Názov meradla Odporový snímač teploty párovaný s jímkou
Typ meradla 112 39
Žiadateľ CALORIM, spol. s r.o., SR
Výrobca ZPA Nová Paka, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 29.4.2006
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk