Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/441/96-006
Značka schváleného typu TSQ 441/96-006
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 22.05.1996
Názov meradla Elektronický osobný dozimeter
Typ meradla EPD-1
Žiadateľ Anselma - Industrie, s.r.o., SR
Výrobca Siemens Plessey Controls Limited, Anglicko
Platnosť dokumentu 30.6.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk