Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 321/92-1171
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 29.04.1996
Názov meradla Odporový snímač teploty Exd do jímky a s jímkou
Typ meradla 112 68 (do jímky), 112 69 (s jímkou)
Žiadateľ CALORIM, spol. s r.o., SR
Výrobca ZPA Nová Paka, a.s., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk