Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 311/95-048
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 27.05.1996
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo ako člen merača tepla odovzdávaného parou
Typ meradla ETM 3.2
Žiadateľ ELIS Plzeň, spol. s r.o., ČR
Výrobca ELIS Plzeň, spol. s r.o., ČR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk