Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/95-162
Značka schváleného typu TSQ 128/95-162
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 18.06.1996
Názov meradla Pekárenské váhy
Typ meradla VP - 5
Žiadateľ HARAN - servis váh, SR
Výrobca HARAN - servis váh, SR
Platnosť dokumentu 30.6.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk