Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 130/92-1143
Odbor merania 130 - etalóny objemu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 21.03.1996
Názov meradla Etalónová odmerná nádoba
Typ meradla EON-5, ONV-5
Žiadateľ Štefan Kolesár, súkromný podnik, SR
Výrobca Štefan Kolesár, súkromný podnik, SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk