Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 130/92-1306
Odbor merania 130 - etalóny objemu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 21.03.1996
Názov meradla Etalónová odmerná nádoba
Typ meradla ON-100, ONT-100
Žiadateľ Štefan Kolesár, súkromný podnik, SR
Výrobca Štefan Kolesár, súkromný podnik, SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk