Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/131/95-020
Značka schváleného typu TSQ 131/95-020
Odbor merania 131 - odmerné nádoby, výčapné nádoby
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.07.1996
Názov meradla Výčapné nádoby sklenené
Typ meradla KH - 25947 LADY
Žiadateľ Sklárne Poltár, a.s., Poltár, závod Katarínska Huta, SR
Výrobca Sklárne Poltár, a.s., divízia 03, SR
Platnosť dokumentu 15.7.2006
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk