Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/95-172
Značka schváleného typu TSQ 128/95-172
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 01.07.1996
Názov meradla Elektromechanické poštové váhy
Typ meradla EMB 6
Žiadateľ BIZERBA, Váhy a systémy, spol. s r.o., ČR
Výrobca Bizerba-Werke, SRN
Platnosť dokumentu 1.7.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk