Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 128/95-110
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 08.07.1996
Názov meradla Elektronické plošinové váhy
Typ meradla typový rad TP
Žiadateľ Lubelskie Fabryki Wag, Poľsko
Výrobca Lubelskie Fabryky Wag, Poľsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk