Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/221/96-037
Značka schváleného typu TSQ 221/96-037
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 04.09.1996
Názov meradla Trojfázový indukčný elektromer na meranie činnej energie pre nepriame zapojenie v striedavých trojfázových sústavách
Typ meradla ET 421
Žiadateľ Křižík, a.s., SR
Výrobca Křižík, a.s., SR
Platnosť dokumentu 04.09.2006
Čas platnosti overenia 12 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk