Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 221/94-023
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 04.09.1996
Názov meradla Jednofázový indukčný elektromer na meranie činnej energie pre priame zapojenie v striedavých sústavách
Typ meradla EJE 92...
Žiadateľ Křižík, a.s., SR
Výrobca Křižík, a.s., SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk