Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/96-209
Značka schváleného typu TSQ 141/96-209
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 25.06.1996
Názov meradla Objemové prietočné meradlá na technické kvapaliny (M, MS) a kvapalné uhľovodíkové plyny (MA)
Typ meradla M, MS, MA
Žiadateľ Strager International GmbH, Rakúsko
Výrobca Liquid Controls L.L.C., USA
Platnosť dokumentu 25.06.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk