Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/93-1305/1D/ČSMÚ
Značka schváleného typu TCS 128/92-1305
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 02.07.1993
Názov meradla Váhy laboratórne s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia
Typ meradla PM 4000
Žiadateľ Comesa spol. s r.o., ČR
Výrobca Mettler, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk