Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 341/95-003
Odbor merania 341 - vlhkomery
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 16.09.1996
Názov meradla Vlhkomer na obilniny, olejniny a strukoviny
Typ meradla GAC 2000, GAC 2100
Žiadateľ MEZOS - SQ, spol. s r.o., SR
Výrobca DICKEY - john Corporation, USA
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk