Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/441/95-005
Značka schváleného typu TSQ 441/95-005
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 31.07.1996
Názov meradla Terapeutický dozimeter
Typ meradla UNIDOS, typ 100001
Žiadateľ Canberra - Packard, spol. s r.o., SR
Výrobca Physikalisch-Technische Werkstätten, SRN
Platnosť dokumentu 30.6.2000
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk