Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/96-231
Značka schváleného typu TSQ 143/96-231
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 30.08.1996
Názov meradla Prepočítavač množstva plynu s pamäťou
Typ meradla SEVC - D
Žiadateľ Schlumberger Industries s.r.o., ČR
Výrobca Schlumberger Industries, Francúzsko
Platnosť dokumentu 31.8.2006
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk