Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-202
Značka schváleného typu TSQ 142/96-202
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 12.09.1996
Názov meradla Ultrazvukový prietokomer
Typ meradla SONOELIS SE 1.0
Žiadateľ ELIS Plzeň, s.r.o., ČR
Výrobca ELIS Plzeň, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 12.09.2006
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk