Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/93-018
Značka schváleného typu TSQ 142/93-018
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 16.06.1993
Názov meradla Jednovtokový vodomer na teplú vodu
Typ meradla BV 15 T
Žiadateľ ZPA Dukla Prešov, SR
Výrobca ZPA Dukla Prešov, SR
Platnosť dokumentu 31.12.2003
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk