Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/181/95-015
Značka schváleného typu TSQ 181/95-015
Odbor merania 181 - audiometre, zvukomery, analyzátory zvuku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 04.07.1996
Názov meradla Klinicko-diagnostický audiometer
Typ meradla MA 32
Žiadateľ Radix, spol. s r.o., SR
Výrobca Grahnert Präcitronic GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk