Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/451/95-021/T
Značka schváleného typu TSQ 451/95-021
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla, ktorému predchádzalo rozhodnutie o podmienečnom schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 30.04.1996
Názov meradla Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
Typ meradla INFRALYT 5000
Žiadateľ Kovoprojekt Market, s.r.o., SR
Výrobca JUNKALOR GmbH, SRN
Platnosť dokumentu bez obmedzenia
Čas platnosti overenia 6 mesiacov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk