Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/441/96-009
Značka schváleného typu TSQ 441/96-009
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 11.09.1996
Názov meradla Elektronický osobný dozimeter
Typ meradla Stephen 6000
Žiadateľ Canberra - Packard, spol. s r.o., SR
Výrobca Morgan Nuclear Safety Products, Veľká Británia
Platnosť dokumentu 31.8.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk