Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/96-205
Značka schváleného typu TSQ 141/96-205
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 21.06.1996
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer
Typ meradla IZME
Žiadateľ Schwarte - Werk GmbH, SRN
Výrobca Diessel GmbH & Co, SRN
Platnosť dokumentu 21.6.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk