Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-221
Značka schváleného typu TSQ 142/96-221
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 19.06.1996
Názov meradla Jednovtokový vodomer na teplú vodu
Typ meradla TU 4 (Unimag, Marathon)
Žiadateľ Energo Controls, spol. s r.o., SR
Výrobca Schlumberger Industries s.r.l., Water Italy, Taliansko
Platnosť dokumentu 30.6.2006
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk