Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-235
Značka schváleného typu TSQ 142/96-235
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 28.10.1996
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu
Typ meradla Cosmos WPD
Žiadateľ Premex, s.r.o., SR
Výrobca Premex, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2007
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk