Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/96-043
Značka schváleného typu TSQ 212/96-043
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 10.10.1996
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla EOSKF 123, EOSKF 245, EOSKF 420
Žiadateľ RITZ-Messwandler GmbH, Rakúsko
Výrobca Dr. Ing. Hans Ritz, SRN
Platnosť dokumentu 10.10.2006
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk