Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/212/96-044
Značka schváleného typu TSQ 212/96-044
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 10.10.1996
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla EOTEF 123, EOTEF 245, EOTEF 420
Žiadateľ RITZ-Messwandler GmbH, Rakúsko
Výrobca Dr. Ing. Hans Ritz, SRN
Platnosť dokumentu 10.10.2006
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk