Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu ČS 17 02/89-711
Odbor merania 170 - etalóny tlaku
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 2
Dátum vydania 30.07.1996
Názov meradla Piestový tlakomer
Typ meradla PTV 06, PTV 2, PTV 2s
Žiadateľ SMÚ-Technocentrum, SR
Výrobca SMÚ-Technocentrum, SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk