Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/96-178
Značka schváleného typu TSQ 128/96-178
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 27.09.1996
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu
Typ meradla EMO
Žiadateľ BRUTO, spol. s r.o., SR
Výrobca BRUTO, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 27.9.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk