Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/92-1371
Značka schváleného typu TCS 128/92-1371
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 09.12.1996
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou
Typ meradla GD, GH, GS, GV
Žiadateľ BIZERBA, Váhy a systémy, spol. s r.o., ČR
Výrobca Bizerba-Werke, SRN
Platnosť dokumentu 9.12.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk