Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/140/93-035
Značka schváleného typu TSQ 140/93-035
Odbor merania 140 - etalóny prietoku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 24.08.1993
Názov meradla Skúšobňa vodomerov
Typ meradla TEKO
Žiadateľ š.p. SEP, Tepelná energetika Košice, SR
Výrobca Tepelná energetika, odštepný závod Košice, SR
Platnosť dokumentu 31.08.2003
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk