Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/321/93-002
Značka schváleného typu TSQ 321/93-002
Odbor merania 321 - teplomery, odporové snímače teploty
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 15.07.1993
Názov meradla Odporový snímač teploty s prevodníkom ako člen merača tepla
Typ meradla TEMP-EL CNR
Žiadateľ Valmet Automation Inc., Field Instruments, Fínsko
Výrobca Valmet Automation Inc., Field Instruments, Fínsko
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk