Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/170/95-020
Značka schváleného typu TSQ 170/95-020
Odbor merania 170 - etalóny tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 02.09.1996
Názov meradla Tlakové kalibrátory
Typ meradla PPC1, PPC2
Žiadateľ Tectra, a.s. Levice, SR
Výrobca Ametek-Jofra, Dánsko
Platnosť dokumentu bez obmedzenia
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk