Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-242
Značka schváleného typu TSQ 142/96-242
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 11.11.1996
Názov meradla Elektromagnetický prietokomer
Typ meradla MULTI-MAG
Žiadateľ SAE-DIGI Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca Marsh - McBirney, Inc., USA, Flowtronic S.A.MMi - Europe, Belgicko
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk