Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-230
Značka schváleného typu TSQ 142/96-230
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 10.10.1996
Názov meradla Magnetickoindukčný prietokomer
Typ meradla MP 400
Žiadateľ EESA, s.r.o., ČR
Výrobca EESA, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 10.10.2006
Čas platnosti overenia 4 roky/6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk