Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/93-014
Značka schváleného typu TSQ 311/93-014
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 18.08.1993
Názov meradla Kalorimetrické počítadlo merača tepla (vodná para, voda)
Typ meradla DAMATROL MC 512
Žiadateľ Valmet Automation Inc., Field Instruments, Fínsko
Výrobca Valmet Automation Inc., Field Instruments, Fínsko
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk