Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/141/96-196
Značka schváleného typu TSQ 141/96-196
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 07.06.1996
Názov meradla Výdajné stojany na kvapalné plyny
Typ meradla rad LPG 6000
Žiadateľ Petrolmeccanica, s.a.s., Taliansko
Výrobca Petrolmeccanica, s.a.s., Taliansko
Platnosť dokumentu 30.6.2006
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk