Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TSQ 143/93-005
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 3
Dátum vydania 10.12.1996
Názov meradla Prepočítavač pretečeného množstva plynu
Typ meradla Superflo 2
Žiadateľ SAGAT, s.r.o., ČR
Výrobca Sovtex Automation, Rusko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk