Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/144/95-174
Značka schváleného typu TSQ 144/95-174
Odbor merania 144 - meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu neurčeného meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 31.01.1996
Názov meradla Meradlo pretečeného množstva kvapalín v otvorených žľaboch a prepadoch (pracovné meradlo neurčené)
Typ meradla NIVOSONAR SMM 2.. a SMW 2.. so sondou SSA 262 alebo SSL 240
Žiadateľ Protelcont, s.r.o., SR
Výrobca Nivelco, Maďarská republika
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 2 roky (kalibrácia)
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk