Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/341/93-001
Značka schváleného typu TSQ 341/93-001
Odbor merania 341 - vlhkomery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 03.05.1993
Názov meradla Deštruktívny vlhkomer obilnín a olejnín
Typ meradla HE-90
Žiadateľ Pfeuffer GmbH, Mess- und Prufgeräte, SRN
Výrobca Pfeuffer GmbH, Mess- und Prufgeräte, SRN
Platnosť dokumentu 10 rokov
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk