Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/142/96-219
Značka schváleného typu TSQ 142/96-219
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 30.10.1996
Názov meradla Prietokomerná časť merača tepla
Typ meradla typový rad SD
Žiadateľ Energo Controls, spol. s r.o., SR
Výrobca Schlumberger Industries, Francúzsko
Platnosť dokumentu 30.10.2006
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk