Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 170/92-1338
Odbor merania 170 - etalóny tlaku
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 31.07.1996
Názov meradla Piestový tlakomer
Typ meradla PTO-60s
Žiadateľ SMÚ-Technocentrum, SR
Výrobca SMÚ-Technocentrum, SR
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk