Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/151/97-016
Značka schváleného typu TSQ 151/97-016
Odbor merania 151 - trhacie stroje a lisy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 20.01.1997
Názov meradla Elektromechanické trhacie stroje
Typ meradla AG-10kNG, AG-20kNG, AG-50kNG, AG-100kNG, AG-250kNG, AG-500kNG
Žiadateľ Slovalco a.s., SR
Výrobca Schimadzu Corporation, Japonsko
Platnosť dokumentu 20.1.2007
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk