Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/441/96-010
Značka schváleného typu TSQ 441/96-010
Odbor merania 441 - meradlá ionizujúceho žiarenia
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 12.12.1996
Názov meradla Meradlo aktivity rádionuklidov
Typ meradla Curiementor 2
Žiadateľ Canberra - Packard, spol. s r.o., SR
Výrobca Physikalisch-Technische Werkstätten, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk