Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/128/93-032
Značka schváleného typu TSQ 128/93-032
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 04.08.1993
Názov meradla Elektromechanické váhy bežné s číslicovou indikáciou hmotnosti, jednotkovej a celkovej ceny
Typ meradla DIBAL 400
Žiadateľ Uniprox spol. s r.o., ČR
Výrobca Novatronic S.A., Španielsko
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk