Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia Bez čísla rozhodnutia
Značka schváleného typu TCS 142/91-1038
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 12.08.1996
Názov meradla Jednovtokový vodomer na teplú a studenú vodu
Typ meradla EVK, EVW (alebo WFU)
Žiadateľ Landis & Gyr (Slovensko), s.r.o., SR
Výrobca Landis & Gyr Deutschland electronic GmbH, SRN (do 30.09.1995 SAMECO, SRN)
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk