Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/143/93-1256/1D/ČSMÚ
Značka schváleného typu TCS 143/92-1256
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Druh dokumentu Dodatok k rozhodnutiu o schválení typu meradla
Číslo dodatku 1
Dátum vydania 30.08.1993
Názov meradla Vírový plynomer
Typ meradla WBZ 08
Žiadateľ RMG Messtechnik GmbH, SRN
Výrobca RMG Messtechnik GmbH, SRN
Platnosť dokumentu
Čas platnosti overenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk