Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/170/96-027
Značka schváleného typu TSQ 170/96-027
Odbor merania 170 - etalóny tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 02.09.1996
Názov meradla Deliče tlaku
Typ meradla 1500, 1600
Žiadateľ Slovenský plynárenský priemysel, š.p., SR
Výrobca Desgranges & Huot, Francúzsko
Platnosť dokumentu bez obmedzenia
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk