Detail TSQ certifikátu

Číslo rozhodnutia 960/311/96-054
Značka schváleného typu TSQ 311/96-054
Odbor merania 311 - kalorimetrické počítadlá meračov tepla, merače tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo dodatku -
Dátum vydania 16.01.1997
Názov meradla Merač tepla s elektromagnetickým snímačom prietoku
Typ meradla M303
Žiadateľ MERIS, spol. s r.o., SR
Výrobca MERIS, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 16.1.2007
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk